فقط یک تولید کننده نیستیم

منشورسیمین فقط یک تولید کننده نیست!
ما حمایتگر صنعت داخلی و کارکنان ایرانی هستیم.

منشورسیمین با بهره گیری از سالها تجربه در طراحی و ساخت دستگاه های برش لیزر CNC حضوری چشمگیر در صنعت کشور داشته و گامهای موثری در خودکفایی و ارتقا توان صنعتی پیشرفته در این راستا دارا می باشد.​