تماس با ما

مشخصات فنی دستگاه های فرز


مشخصات دستگاه فرز R_MAN

مشخصات فنی فرز CNC سه محور مدل R-man-1AR_MAN-1A   VMC-420
کورس حرکتی محور ها 400*200*250 mm
کنترلر NANO313 MS
موتور محورها استپرموتور
اینورتر MS 3(KW)
اسپیندل 3000 RPM MS
مورس BT40
وروی برق تکفاز، موتور سه فاز
سیستم کنترل با قابلیت اجرای فایل های G-CODE با پسوند DNC,NCC , NC و فرمت فانوک


مشخصات فنی فرز CNC سه محور مدل R-MAN-1BR_MAN-1B   VMC-420
کورس حرکتی محور ها 400*200*250 mm
کنترلر NANO313 MS
موتور محورها 1(KW) 3000RPM سروو موتور
اینورتر MS 3(KW)
اسپیندل 3000 RPM MS
مورس BT40
وروی برق تکفاز، موتور سه فاز
سیستم کنترل با قابلیت اجرای فایل های G-CODE با پسوند DNC,NCC , NC و فرمت فانوک


مشخصات فنی فرز CNC سه محور مدل R-MAN-1CR_MAN-1C   VMC-430
کورس حرکتی محور ها 400*300*250 mm
کنترلر NANO313 MS
موتور محورها 1(KW) 3000RPM سروو موتور
اینورتر MS 3(KW)
اسپیندل 3000 RPM MS
مورس BT40
سیستم حرکتی LEANER GAUID
وروی برق تکفاز، موتور سه فاز
سیستم کنترل با قابلیت اجرای فایل های G-CODE با پسوند DNC,NCC , NC و فرمت فانوک


مشخصات فنی فرز CNC سه محور مدل R-MAN-1CR_MAN-ID
کورس حرکتی محور ها 400*250*250 mm
کنترلر Yuhai LCD 8" TFT flash RS232
موتور محورها 1(KW) 3000RPM سروو موتور
اینورتر King co 3.7 KW
اسپیندل 3000 RPM MS
مورس BT40
سیستم حرکتی LEANER GAUID
وروی برق سه فاز، موتور سه فاز
سیستم کنترل با قابلیت اجرای فایل های G-CODE با پسوند DNC,NCC , NC و فرمت فانوک


مشخصات فنی فرز CNC سه محور مدل R-MAN-2R_MAN-2  VMC-640
کورس حرکتی محور ها 600*400*400 mm
کنترلر NANO313 MS
موتور محورها 1(KW) 3000RPM سروو موتور
اینورتر KINCO 5.5(KW)
اسپیندل 3000 RPM MS
مورس BT40
سیستم حرکتی LEANER GAUID
بال اسکرو HIWIN TAIWAN تایوان
سیستم کنترل با قابلیت اجرای فایل های G-CODE با پسوند DNC,NCC , NC و فرمت فانوک


مشخصات فنی فرز CNC سه محور مدل R-MAN-3R_MAN-3   VMC-640
کورس حرکتی محور ها 600*400*400 mm
کنترلر 808D Siemens
موتور محورها 1.8(KW) 3000RPM سروو موتور
اینورتر KINCO 11(KW) 6000 RPM
اسپیندل 8000 RPM MS
مورس BT40
سیستم حرکتی LEANER GAUID(TBI motion)
بال اسکرو HIWIN TAIWAN تایوان
دارای ابزارگیر پنوماتیکی و برق سه فاز


مشخصات فنی فرز CNC سه محور مدل R-MAN-4R_MAN-4   VMC-750
کورس حرکتی محور ها 700*500*500 mm
کنترلر 808D Siemens
موتور محورها 1.8(KW) 3000RPM سروو موتور
اینورتر اسپیندل موتور KINCO 11(KW) 6000 RPM
اسپیندل 8000 RPM MS
مورس BT40
سیستم حرکتی LEANER GAUID(TBI motion)
بال اسکرو HIWIN TAIWAN تایوان
دارای ابزارگیر پنوماتیکی و برق سه فاز


مشخصات فنی فرز CNC سه محور مدل R-MAN-5R_MAN-5   VMC-1050
کورس حرکتی محور ها 1000*500*500 mm
کنترلر GSK MDC-H 980
موتور محورها 2.2(KW) 3000RPM سروو موتور(X,Y)
موتور محور ترمزدار 2.5(KW) 2000RPM سروو موتور(Z)
اینورتر GSK 7.5(KW)
سروو اسپیندل موتور GSK 8000RPM 7.5(KW)
وزن دستگاه 5 T
سرعت G00 10 m per minutes
حداکثر وزن قطعه کار 400 KG
مورس BT40
سیستم حرکتی LEANER GAUID(TBI motion)
بال اسکرو HIWIN TAIWAN تایوان
دارای ابزارگیر پنوماتیکی و برق سه فاز


مشخصات فنی فرز CNC سه محور مدل R-MAN-6AR_MAN-6A   VMC-850
کورس حرکتی محور ها 800*500*500 mm
کنترلر GSK MDC-H 980
موتور محورها 2.2(KW) 3000RPM سروو موتور(X,Y)
موتور محور ترمزدار 2.5(KW) 2000RPM سروو موتور(Z)
اینورتر GSK 7.5(KW)
سروو اسپیندل موتور GSK 8000RPM 7.5(KW)
وزن دستگاه 5 T
سرعت G00 10 m per minutes
حداکثر وزن قطعه کار 400 KG
مورس BT40
سیستم حرکتی LEANER GAUID(TBI motion)
بال اسکرو HIWIN TAIWAN تایوان
دارای ابزارگیر پنوماتیکی و برق سه فاز


مشخصات فنی فرز CNC سه محور مدل R-MAN-6BR_MAN-6B   VMC-850
کورس حرکتی محور ها 800*500*500 mm
کنترلر 808D Siemens
موتور محورها 1.8(KW) 3000RPM سروو موتور(X,Y)
اینورتر GSK 7.5(KW)
سروو اسپیندل موتور GSK 8000RPM 7.5(KW)
وزن دستگاه 5 T
سرعت G00 10 m per minutes
حداکثر وزن قطعه کار 400 KG
مورس BT40
سیستم حرکتی LEANER GAUID(TBI motion)
بال اسکرو HIWIN TAIWAN تایوان
دارای ابزارگیر پنوماتیکی و برق سه فاز