تماس با ما

قيمت محصولات


فرز CNC R-MAN سه محور همزمان تكفاز

قیمت:  000,000,000 تومان


USB interface(U-IOR8)

قیمت: 210,000 تومان


USB interface(U-AD16)

قیمت: 180,000 تومان


USB interface(U-DA8)

قیمت: 150,000 تومان


USB interface(U-EN4)

قیمت: 190,000 تومان


USB interface(U-MC4)

قیمت: 200,000 تومان


USB interface(U-IOR8S)

قیمت: 315,000 تومان

اينترفيس USB ورودي و خروجي، کنترل از طريق SMS و نرم افزار