تماس با ما
آموزش  

شرکت آمادگی آموزش و ارائه خدمات طراحی و ساخت و تولید کلیه تجهیزات فرزهای CNC در مقاطع نرم افزاری و سخت افزاری را دارا می باشد. و هر گونه ارائه پیشنهاد در رابطه ساخت و ارائه دانشمندی آن قابل انتقال می باشد.