تماس با ما

مقالات


شرکت در زمینه استاندارد سازی در طراحی و ساخت دستگاه های فرز CNC را سرلوحه امور اجرایی قرار داده و در این رابطه نشریات فنی موجود و مستندات نرم افزاری و سخت افزاری در بانک اطلاعاتی شرکت ثبت و ضبط گردیده و در اشاعه امور فنی مقالات کارشناسانه شرکت در مجله ساخت و تولید چاپ و نشر گردیده است. مقالات :
1.
2.