ارتباط با ما

درباره ما


در سال 1374 وقتي با دريافت اولين سفارش كار را شروع كرديم، مي دانستيم كه براي رسيدن به بلنداي اعتبار راه سختي در پيش داريم؛ و وقتي اولين لبخند رضايت را بر لبان مشتري ديديم بر آن شديم که اين راه سخت را طي كنيم.
از آن زمان 15 سال مي گذرد و شركت منشور سيمين هم اکنون با افتخار از اعتبار سخن مي گويد. اعتباري كه بسيار سخت به دست آمده و نگهداري آن نيز بسيار سخت است ولي شدني.
در اين راه ساخت دستگاه هاي موقعيت ياب، سيستم كنترل موقعيت، راه اندازهاي استپر موتور، قفل هاي سخت افزاري و در كنار همه اين ها پژوهش ها و اختراعات متعدد، اعتباري خاص به منشور سيمين بخشيده است.

منشور سيمين همواره تلاش كرده  تا رضايت مشتريان خود را از راه رفع نيازها وخواسته هاي منطقي ايشان جلب نمايد. براي اين منظور سود كم ولی فروش بيشتر همواره ملاك عمل بوده است. همواره تلاش شده است تا مشتري دغدغه افزايش قيمت نامعقول و مدام را نداشته باشد و با خيالي آسوده به فعاليت هاي خود بپردازد.